• होङजी

DIN912 हेक्स सकेट कप हेड स्क्रू ग्रेड १२.९ कालो अक्साइड

DIN912 हेक्स सकेट कप हेड स्क्रू ग्रेड १२.९ कालो अक्साइड

छोटो विवरण:

मानक: DIN912

उत्पादन नाम: हेक्स सकेट कप हेड स्क्रू

मुख्य शब्दहरू: DIN 912, कप हेड स्क्रू

साइज: M3-M42

सामाग्री: SCM435, SCM440

स्टेन्थ ग्रेड: 12.9

सतह उपचार: कालो अक्साइड

थ्रेड लम्बाइ: पूर्ण थ्रेड / आधा थ्रेड

थ्रेड प्रकार: मोटे / ठीक

प्याकिङ: झोला/कार्टन/काठको केस

अन्य सुविधाहरू: अनुकूलित टाउको चिन्ह प्रस्ताव गर्नुहोस्


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

विवरण

द्रुतप्रतिक्रिया

द्रुतउद्धरण

द्रुतडेलिभरी

ढुवानी गर्न तयार छ

10000+ गोदाममा SKU

हामी RTS वस्तुहरूको लागि प्रतिबद्ध छौं:

७०% वस्तुहरू पठाइयो 5 दिन भित्र

८०% वस्तुहरू पठाइयो 7 दिन भित्र

९०% वस्तुहरू पठाइयो10 दिन भित्र

थोक आदेश, ग्राहक सेवा सम्पर्क गर्नुहोस्

DIN912 हेक्स सकेट कप हेड स्क्रू ग्रेड १२.९ कालो अक्साइड
DIN912 हेक्स सकेट कप हेड स्क्रू ग्रेड 12.9 कालो अक्साइड5

d

M1.4

M1.6

M2

M2.5

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

(M14)

M16

(M18)

M20

P

मोटो धागो

०.३

०.३५

०.४

०.४५

०.५

०.७

०.८

1

१.२५

१.५

१.७५

2

2

२.५

२.५

राम्रो धागो

/

/

/

/

/

/

/

/

1

१.२५

१.५

१.५

१.५

2

2

धेरै राम्रो थ्रेड

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

१.२५

/

/

१.५

१.५

b

सन्दर्भ मूल्य

14

15

16

17

18

20

22

24

28

32

36

40

44

48

52

dk

अधिकतम (चिकनी)

२.६

3

३.८

४.५

५.५

7

८.५

10

13

16

18

21

24

27

30

अधिकतम (Knurl*)

२.७४

३.१४

३.९८

४.६८

५.६८

७.२२

८.७२

१०.२२

१३.२७

१६.२७

१८.२७

२१.३३

२४.३३

२७.३३

३०.३३

न्यूनतम

२.४६

२.८६

३.६२

४.३२

५.३२

६.७८

८.२८

९.७८

१२.७३

१५.७३

१७.७३

२०.६७

२३.६७

२६.६७

२९.६७

ds

अधिकतम

१.४

१.६

2

२.५

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

न्यूनतम

१.२६

१.४६

१.८६

२.३६

२.८६

३.८२

४.८२

५.८२

७.७८

९.७८

११.७३

१३.७३

१५.७३

१७.७३

१९.६७

k

अधिकतम

१.४

१.६

2

२.५

3

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

न्यूनतम

१.२६

१.४६

१.८६

२.३६

२.८६

३.८२

४.८२

५.७

७.६४

९.६४

११.५७

१३.५७

१५.५७

१७.५७

१९.४८

s

नाममात्र

१.३

१.५

१.५

2

२.५

3

4

5

6

8

10

12

14

14

17

न्यूनतम

१.३२

१.५२

१.५२

२.०२

२.५२

३.०२

४.०२

५.०२

६.०२

८.०२५

१०.०२५

१२.०३२

१४.०३२

१४.०३२

१७.०५

अधिकतम

१.३६

१.५६

१.५६

२.०६

२.५८

३.०८

४.०९५

५.१४

६.१४

८.१७५

१०.१७५

१२.२१२

१४.२१२

१४.२१२

१७.२३

t

न्यूनतम

०.६

०.७

1

१.१

१.३

2

२.५

3

4

5

6

7

8

9

10

थ्रेड लम्बाइ = b

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d

(M22)

M24

(M27)

M30

(M33)

M36

M42

M48

M56

M64

M72

M80

M90

M100

P

मोटो धागो

२.५

3

3

३.५

३.५

4

४.५

5

५.५

6

6

6

6

6

राम्रो धागो

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

धेरै राम्रो थ्रेड

१.५

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

b

सन्दर्भ मूल्य

56

60

66

72

78

84

96

१०८

१२४

१४०

१५६

१७२

१९२

२१२

dk

अधिकतम (चिकनी)

33

36

40

45

50

54

63

72

84

96

१०८

१२०

१३५

१५०

अधिकतम (Knurl*)

३३.३९

३६.३९

४०.३९

४५.३९

५०.३९

५४.४६

६३.४६

७२.४६

८४.५४

९६.५४

१०८.५४

१२०.५४

१३५.६३

150.63

न्यूनतम

३२.६१

३५.६१

३९.६१

४४.६१

४९.६१

५३.५४

६२.५४

७१.५४

८३.४६

९५.४६

१०७.४६

११९.४६

१३४.३७

१४९.३७

ds

अधिकतम

22

24

27

30

33

36

42

48

56

64

72

80

90

१००

न्यूनतम

२१.६७

२३.६७

२६.६७

२९.६७

३२.६१

३५.६१

४१.६१

४७.६१

५५.५४

६३.५४

७१.५४

७९.५४

८९.४६

९९.४६

k

अधिकतम

22

24

27

30

33

36

42

48

56

64

72

80

90

१००

न्यूनतम

२१.४८

२३.४८

२६.४८

२९.४८

३२.३८

35.38

४१.३८

४७.३८

५६.२६

६३.२६

७१.२६

७९.२६

८९.१३

९९.१३

s

नाममात्र

17

19

19

22

24

27

32

36

41

46

55

65

75

85

न्यूनतम

१७.०५

१९.०६५

१९.०६५

२२.०६५

२४.०६५

२७.०६५

३२.०८

३६.०८

४१.०८

४६.०८

५५.१

६५.१

७५.१

८५.१२

अधिकतम

१७.२३

१९.२७५

१९.२७५

२२.२७५

२४.२७५

२७.२७५

३२.३३

३६.३३

४१.३३

४६.३३

५५.४

६५.४

७५.४

८५.४७

t

न्यूनतम

11

12

१३.५

१५.५

18

19

24

28

34

38

43

48

54

60

थ्रेड लम्बाइ = b

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

विवरण रेखाचित्र

DIN912 हेक्स सकेट कप01
DIN912 हेक्स सकेट कप02
DIN912 हेक्स सकेट कप03
DIN912 हेक्स सकेट कप04

हेक्सागन सकेट हेड बोल्टहरू स्क्रू तारको कठोरता, तन्य शक्ति, उपज शक्ति, आदि अनुसार वर्गीकृत गरिन्छ, अर्थात्, हेक्सागन सकेट हेड बोल्टको स्तर, र हेक्सागन सकेट हेड बोल्टहरू कुन स्तर हुन्।बिभिन्न उत्पादन सामाग्रीहरु लाई अनुरूप हेक्सागन सकेट हेड क्याप बोल्ट को बिभिन्न ग्रेड को आवश्यकता छ।सबै हेक्सागन सकेट हेड क्याप बोल्टहरू निम्न ग्रेडहरू छन्:

हेक्सागन सकेट हेड बोल्टहरू ग्रेडको बल अनुसार सामान्य र उच्च-शक्तिमा विभाजित छन्।साधारण हेक्सागन सकेट हेड बोल्टले ग्रेड 4.8 लाई जनाउँछ, र उच्च-शक्तिको सकेट हेड बोल्टले ग्रेड 10.9 र 12.9 सहित 8.8 र माथिको ग्रेडलाई जनाउँछ।ग्रेड 12.9 हेक्सागन सकेट हेड क्याप स्क्रूले सामान्यतया तेलको साथ नर्ल्ड, प्राकृतिक कालो हेक्सागन सकेट हेड क्याप स्क्रूलाई जनाउँदछ।

स्टील संरचना जडानको लागि हेक्सागन सकेट हेड क्याप बोल्टहरूको प्रदर्शन ग्रेडहरू 10 भन्दा बढी ग्रेडहरूमा विभाजित छन्, जस्तै 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, आदि। तिनीहरू मध्ये, बोल्टहरूको grade 8.8 र माथिको लो-कार्बन मिश्र धातु वा मध्यम-कार्बन स्टिलबाट बनेको हुन्छ।तातो उपचार (शमन र टेम्परिंग) पछि, तिनीहरूलाई सामान्यतया उच्च-शक्ति बोल्ट भनिन्छ, र बाँकीलाई सामान्यतया साधारण बोल्ट भनिन्छ।बोल्ट कार्यसम्पादन ग्रेड लेबलले संख्याका दुई भागहरू समावेश गर्दछ, जसले क्रमशः नाममात्र तन्य शक्ति मूल्य र बोल्ट सामग्रीको उपज अनुपात प्रतिनिधित्व गर्दछ।

प्याकिङ

सकेट हेड क्याप स्क्रूको प्याकेजिङ पूर्वनिर्धारित रूपमा बक्स र बाहिरी बक्स हो।

प्याकेजिङ र वितरण
प्याकेजिङ र डेलिभरी 1
प्याकेजिङ र डेलिभरी २
प्याकेजिङ र डेलिभरी 4
प्याकेजिङ र डेलिभरी 3
प्याकेजिङ र डेलिभरी 3

हाम्रोबारे

योङ्गनियन होन्जी
ce3
cer2
ce1
ce6
ce5
ce4

* निम्न रेखाचित्रले विभिन्न ट्रेड इन्कोटर्महरू पहिचान गर्दछ।कृपया आफूलाई मन पर्ने एउटा छान्नुहोस्।

योङ्गनियन होन्जी १

  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्